Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ:Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 22/9/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας του Δήμου Πάργας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή των έργων της πράξης υπό τον τίτλο: {ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ του πρώην ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (νυν ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ}.
2. Έγκριση 5ης /2015 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής επανεγγραφών - μεταγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2015-2016.
Το πρώτο θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, διότι η Περιφέρεια Ηπείρου με το αρ πρωτ. 92154/68/11-09-2015 έγγραφό της μας αποστέλλει τροποποιημένο σχέδιο της προγραμματική σύμβασης και ζητά την άμεση έγκρισή του ώστε να αποστείλει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός δεκαπέντε ημερών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που ανέβαλε την έκδοση οριστικής κρίσης επί της προγραμματική σύμβασης (αρ 246/10-09-2015 πράξη Ε' κλιμακίου Ε.Σ.).Το δεύτερο θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, λόγω ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εγγραφών νηπίων μέσω ΕΣΠΑ στις 14-9-2015 ,και έναρξης του σχολικού έτους, την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους( άρθρο 11 κανονισμού λειτουργίας ).