Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Τετάρτη 23-9-2015 και ώρα 6:00μμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου»
2. «Έγκριση 3ου ΑΠΕ, 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου» και έγκριση
3. «Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αρταίων και Δ.Ε. Βλαχερνών» (σχετ. η αρ. 280/2015 απόφαση Ο.Ε.)