Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Πρόγραμμα εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς το πρόγραμμα εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών στην πόλη των Ιωαννίνων.Ο Δήμος Ιωαννιτώ δημοσιοποιεί το πρόγραμμα εργασιών των επομένων ημερών, που επιβάλει και τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Συγκεκριμένα:
Την Τετάρτη 09/09/2015 θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης των τομών στην οδό Βλαχάβα (σε όλο το μήκος αυτής) και θα συνεχιστούν και την επομένη ημέρα 10-09-2015.
Την Δευτέρα 14/09/2015 θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης των...
τομών επί της οδού Χαόνων και παρόδου Χαόνων και θα αποπερατωθούν την ίδια ημέρα.
Την Τρίτη 15/09/2015 θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης των τομών επί της οδού Ζωσιμαδών θα αποπερατωθούν την ίδια ημέρα .
Την Τετάρτη 16-09-2015 θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης των τομών επί της οδού Ασωπίου και θα αποπερατωθούν την ίδια ημέρα.
Οι οδοί θα αποδίδονται σε χρήση μετά το πέρας των εργασιών σε καθημερινή βάση.Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με ευθύνη της ΔΕΥΑΙ.