Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΡΤΑ-Αιτήσεις για ζημιά από πλημμύρες,ως τις 2 Οκτωβρίου

Τις αιτήσεις τους για αποζημίωση μέσω ΠΣΕΑ στις ζημιές που υπέστη το φυτικό κεφάλαιο και η ηρτημένη παραγωγή λόγω της πλημμύρας στις 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2015 μπορούν να υποβάλλουν οι καλλιεργητές της Άρτας από 22 Σεπτεμβρίου μέχρι και 2 Οκτωβρίου.Πιο συγκεκριμένα, από το Δήμο Αρταίων και μετά από σχετικό έγγραφο του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι, οι παραγωγοί των οποίων οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις υπέστησαν ζημιά από την πλημμύρα της 31η Ιανουαρίου 2015 – 1η Φεβρουαρίου 2015 στο φυτικό του κεφάλαιο ή απώλεια στη φυτική παραγωγή των ...
δενδρωδών καλλιεργειών, παρακαλούνται να υποβάλουν αρχικές αιτήσεις χορήγησης Κρατικής Οικονομικής Ενίσχυσης.Οι Αρχικές Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών, ήτοι από 22 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου στο γραφείο των ανταποκριτών ΕΛΓΑ, στο Δημαρχείο Άρτας από Δευτέρα έως Πέμπτη 8-10 π.μ.