Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Ανακύκλωση γυαλιού στο Δήμο Πρέβεζας

Υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης-Aνακύκλωση Α.Ε.

Ένα ακόμη καινοτόμο βήμα στον τομέα της ανακύκλωσης κάνει ο Δήμος Πρέβεζας, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στον περιορισμό της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Η νέα δράση αφορά στην τοποθέτηση ειδικών κάδων σε επιλεγμένα σημεία σε ολόκληρο το Δήμο, οι οποίοι θα προορίζονται για την συλλογή γυάλινων συσκευασιών. H σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης-Aνακύκλωση Α.Ε υπεγράφη από το Δήμαρχο Χρήστο Μπαΐλη και τον εκπρόσωπο της εταιρίας παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Παύλου Σαραμπασίνα. Οι νέοι κάδοι ανακύκλωσης, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικό σχήμα κώδωνα θα τοποθετηθούν παράλληλα με τους υφιστάμενους μπλε κάδους ανακύκλωσης αλουμινίου, χαρτιού και πλαστικού και θα...
φέρουν ειδική σήμανση έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμοι από τους πολίτες. Η προσπάθεια επικεντρώνεται όχι μόνο στα μεμονωμένα νοικοκυριά αλλά κυρίως στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, καφετέριες , εστιατόρια κλπ) που χρησιμοποιούν και απορρίπτουν μεγάλες ποσότητες γυάλινης συσκευασίας, που σε μεγάλο βαθμό καταλήγουν στα απορρίμματα. Για την επιτυχία του εγχειρήματος θα οργανωθούν επικοινωνιακές ενημερωτικές δράσεις προς τις επιχειρήσεις και προς την τοπική κοινωνία γενικότερα. Όπως τονίζει ο κ.Μπαΐλης ο Δήμος καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την αναβάθμιση του τομέα της καθαριότητας, ενώ ο κ.Σαραμπασίνας ζητά την συνδρομή των πολιτών στη νέα πρωτοβουλία για την ανακύκλωση γυαλιού.