Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Επίσημα, αναγνωρίστηκε από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, η «Ένωση Αποφοίτων» της Ζωσιμαίας Σχολής

Επίσημα, αναγνωρίστηκε από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, η «Ένωση Αποφοίτων» της Ζωσιμαίας Σχολής.Ειδικότερα, την 16η Αυγούστου κοινοποιήθηκε στην Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή η υπ’ αριθμόν109/2015 Απόφαση, με την οποία επισημοποιείται η ίδρυση του Σωματείου, με τίτλο «Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων» και η εγγραφή του στα οικεία Μητρώα.Στο Άρθρο 21 του Καταστατικού προβλέπονται τα εξής: «Μετά την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την εγγραφή του στο σχετικό Βιβλίο Σωματείων η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να προκηρύξει εκλογές μέσα σε δώδεκα (12) μήνες για την εκλογή του οριστικού Δ.Σ. του...
Σωματείου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής».Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε όπως διεξαχθούν άμεσα οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου θα δημοσιοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Καταστατικών διαδικασιών.