Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Παραιτήθηκαν από τη μεταλλοβιομηχανία SPIDER, ο προϊστάμενος λογιστηρίου και ο εσωτερικός ελεγκτής

Η "Spider" Μεταλλοβιομηχανία Ν. Πέτσιος και Υιοί Α.Ε. ανακοίνωσε ότι ο Τζάφος Ανδρέας του Παναγιώτη (προϊστάμενος λογιστηρίου) και ο Ευθυμίου Αθανάσιος του Θεοχάρη (εσωτερικός ελεγκτής) υπέβαλαν τις παραιτήσεις από τα καθήκοντά τους. Η διοίκηση της εταιρεας έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις των ανωτέρω στελεχών, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε αναζήτηση των αντικαταστατών τους. Εξάλλου, η Γιαννιώτικη εταιρία ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει την...
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της στις 31 Αυγούστου, στις 10:00. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η λήψη μέτρων προς αποκατάσταση των σχέσεων ιδίων κεφαλαίου-μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.