Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Συνάντηση Γ.Καραγιάννη,με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Τα προβλήματα των οικονομολόγων ελεύθερων επαγγελματιών και λογιστών, το φορολογικό και το ΕΣΠΑ, καθώς και αναπτυξιακά ζητήματα της Ηπείρου συζήτησαν σήμερα στο Οικονομικό Επιμελητήριο ο Πρόεδρος του κ. Δημήτρης Φίλης με το μέλος του επιμελητηρίου και βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων κ. Γιάννη Καραγιάννη.Κοινή διαπίστωση είναι ότι η φτωχότερη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ήπειρος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγικής και αγροτικής ανασυγκρότησης με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων και...
του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στο γενικότερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.