Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Κατεστραμμένες οι ζωγραφιές στο αέτωμα της εισόδου στην Καπλάνειο Σχολή

Το αρχιτεκτόνημα του 1926, του αρχιτέκτονα Περικλή Μελίρρυτου, που μέχρι και σήμερα στεγάζει την Καπλάνειο Σχολή, έχει εμφανή πάνω του τα σημάδια του χρόνου. Δυστυχώς όμως, δεν τα έχει δει ακόμη ο δήμος Ιωαννιτών, που χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για τη στέγαση και λειτουργία σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και κάθε άλλη αρχή του τόπου, που έχει υπ' ευθύνη της, την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Το πρόπυλο της Καπλανείου Σχολής, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καπλάνη και Παπάζογλου, φέρει διπλούς κίονες κα...
αετωματική επίστεψη. Όμως οι ζωγραφιές του αετώματος έχουν καταστραφεί από την πάροδο των ετών, ενώ εξωτερικά το συγκεκριμένο σημείο έχει αλλοιωθεί από το πέρασμα του χρόνου αλλά και τις κακοτεχνίες άστοχων παρεμβάσεων. Το κτήριο, με το ΦΕΚ: 404/Β/9-7-81, έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης, είναι ιδιοκτησία των Αγαθοεργών Καταστημάτων της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και χρησιμοποιείται από το δήμο Ιωαννιτών για στέγαση δημοτικών σχολείων.