Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ- Έπιασε δουλειά το γεωτρύπανο στη Γέφυρα Πλάκας

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι πρόδρομες εργασίες για την αναστύλωση του Γεφυριού της Πλάκας. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του δρόμου πρόσβασης με την παράλληλη διευθέτηση της ροής του Αράχθου, σήμερα προσέγγισε την περιοχή γεωτρύπανο που θα διενεργήσει τις απαραίτητες γεωτρήσεις ώστε στη συνέχεια να εκπονηθεί η απαραίτητη Γεωτεχνική Μελέτη.Η Μελέτη αυτή είναι από τις πιο σημαντικές, καθώς θα δώσει δεδομένα για το υπόβαθρο του γεφυριού και θα...
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη εκπόνηση και των υπόλοιπων μελετών εφαρμογής.