Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ–Ακυρώνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση του εργοστασίου βιομάζας στα Μάρμαρα

Έγινε δεκτή η προσφυγή του Δήμου Ιωαννιτών 

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε στο Δήμο Ιωαννιτών την απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Παναγιώτης Σκουρλέτης, σύμφωνα με την οποία γίνεται αποδεκτή η προσφυγή του Δήμου κατά της απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εργοστασίου βιομάζας στα Μάρμαρα.Ο Δήμος Ιωαννιτών με προσφυγή που κατέθεσε στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΠΕΝ (την 4-6-2015 με αριθμ. πρωτ. 24199), στρέφονταν κατά της (με αριθμ. πρωτ. 19883/650/5-5- 2015) απόφασης του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και αιτούνταν την ακύρωσή της.Η προσφυγή του Δήμου Ιωαννιτών -που συνεξετάστηκε με τις άλλες δύο προσφυγές που κατατέθηκαν για το...
ίδιο θέμα- έγινε αποδεκτή και η απόφαση του ασκούντος καθήκοντα ΓΓ της Αποκεντρωμένης ακυρώθηκε.Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων εκφράζει την ικανοποίηση της για την εξέλιξη αυτή. Ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας, επαναλαμβάνει πως «η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να ασκείται με κανόνες σεβασμού στο περιβάλλον και στους νόμους. Ο Δήμος Ιωαννιτών τεκμηρίωσε την προσφυγή του με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τη νομοθεσία και όχι γενικούς αφορισμούς. Το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί απολύτως».