Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

ΚΟΝΙΤΣΑ:Στην… τύχη τους έχουν αφεθεί τα ιαματικά λουτρά στα Καβάσιλα

Οι ιαματικές πηγές είναι γνωστές από τον Ηρόδοτο (484-410 π.Χ.) φημιζόμενες για τη αποκατάσταση της υγείας των πασχόντων από πολλές παθήσεις

Μπορεί να είναι μοναδικά στο είδος τους, προσφέροντας κάθε χρόνο τις θεραπευτικές τους ιδιότητες σε εκατοντάδες ασθενείς, κυρίως μεγάλης ηλικίας, όμως ουσιαστικά τα ιαματικά λουτρά στα Καβάσιλα Κόνιτσας έχουν εγκαταλειφθεί στη μοίρα τους!Δυστυχώς, οι υποδομές των λουτρών που «μετρούν» περίπου 150 χρόνια λειτουργίας, έχουν αφεθεί στην τύχη τους, χωρίς μια στοιχειώδη έστω μέριμνα από πλευράς του Δήμου Κόνιτσας για την συντήρηση και βελτίωσή τους ώστε να γίνουν πόλος έλξης επισκεπτών. Έτσι, όπως τονίζει στην τοπική εφημερίδα  «Πρωινός Λόγος» ο Χρήστος Γκόγκας, ελάχιστοι πια πολίτες καταφέρνουν να τα επισκεφθούν και «τολμούν» να κάνουν χρήση των ιαματικών πηγών!Ο κ. Γκόγκας σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «το 2015, 150 χρόνια από την τουρκοκρατία όπου πρωτολειτούργησαν τα λουτρά, η υποτυπώδης υποδομή τους -χωρίς γιατρό, χωρίς ξενοδοχείο, χωρίς εστιατόριο κ.λ.π.,- έπαψε να υπάρχει. Η Δημοτική Αρχή, ενώ θεώρησε τις ιαματικές πηγές που υπάρχουν στην...
Κόνιτσα (Καβάσιλα και Αμάραντο ) ως "κοιμόμενο γίγαντα που μπορεί να αφυπνιστεί", δεν έκανε απολύτως τίποτε ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως μέχρι την περασμένη χρονιά υποτυπωδώς».

Προβλήματα - παραλείψεις
Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Γκόγκας σημειώνει ότι «δεν φρόντισε να επισκευαστεί ο δρόμος από το χωριό μέχρι τις πηγές και είναι αδιάβατος. Δεν άνοιξε τις εσωτερικές πισίνες και το κυλικείο. Δε φρόντισε να υπάρχει γιατρός και ένα τηλέφωνο άμεσης ανάγκης για εκείνους που τολμούν να κατεβούν στις ιαματικές πηγές. Έχει εγκαταλείψει τελείως τα κτίρια και τα λίγα λυόμενα οικήματα που έχουν μεταφερθεί εκεί. Γιατί άραγε; Γιατί η Δημοτική Αρχή Κόνιτσας αυτή τη χρονιά αποφάσισε να τιμωρήσει τις αρκετές εκατοντάδες ασθενών που έχουν ανάγκη των υπέροχων αυτών ιαματικών νερών; Και κάτι ακόμα. Το δάπεδο της μεγάλης πισίνας, όπως δέχεται τα πλούσια σε θείο νερά από την πηγή, έχει γίνει τόσο ολισθηρό, αφού δεν έχει καθαριστεί, ώστε οι λίγοι λουόμενοι που τολμούν να κατέβουν στη λεκάνη αυτή διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο πνιγμού και ασφαλώς τότε θα αναζητούν τον υπεύθυνο»!

Δώρο της φύσης
Τα ιαματικά λουτρά Καβασίλων Κόνιτσας, γράφει ο Χρ. Γκόγκας, είναι ένα σπάνιο δώρο της φύσης. Βρίσκονται 16 χιλιόμετρα από την Κόνιτσα και πέντε από την κοινότητα Καβασίλων. Οι ιαματικές πηγές είναι γνωστές από τον Ηρόδοτο (484-410 π.Χ.) φημιζόμενες για τη αποκατάσταση της υγείας των πασχόντων από πολλές παθήσεις.Τα ιαματικά νερά αναβλύζουν στις όχθες του Σαραντάπορου και σ’ αυτά τρέχουν οι άνθρωποι να βρουν θεραπεία από διάφορους πόνους. Από αναλύσεις που έχουν γίνει διαπιστώθηκε ότι περιέχουν θείο, χλώριο και άλλα χημικά στοιχεία με αλκαλικές ιδιότητες. Θεραπεύονται ρευματικές παθήσεις, αρθρίτιδες (ρευματοειδής, ουρική, οστεοαρθρίτιδα), δερματικές παθήσεις και μια σειρά άλλων νοσημάτων, τα οποία αναφέρονταν στα φυλλάδια που διανέμονταν στα λουτρά. Επίσης, η ποσιθεραπεία βοηθάει τις στομαχικές διαταραχές.

Ιστορικές μαρτυρίες
Τη μεγάλη προσφορά των ιαματικών πηγών Καβασίλων την ομολογούν όσοι προσφεύγουν σ’ αυτά, αλλά όσοι αμφιβάλλουν μπορούν να συμβουλευτούν το ολιγοσέλιδο φυλλάδιο που εξέδωσε το 1886 ο ιατρός Ιωάννης Μεγγλίδης με τίτλο «Θειοπηγαί Κονίτσης».Όπως γράφει, λοιπόν, «κοντά στον ποταμό Σαραντάπορο βρίσκονται τα πασίγνωστα λουτρά των Καβασίλων, που αλλιώς ονομάζονταν βρωμονέρι. Η θεραπευτική αξία των θερμοπηγών ήταν γνωστή από παλιά, αλλά πρώτος επιστήμονας γιατρός που μίλησε γι’ αυτήν ήταν ο Αδάμος Γοργίας. Το 1870 ο Αβάς Μπέης, πρόκριτος του Λεσκοβικίου έλαβε την άδεια από την τουρκική διοίκηση να ανεγείρει δι’ εξόδων του στις θειοπηγές κατάλληλο οίκημα με συνολικά 25 δωμάτια και λειτουργούσαν επί δεκαετίες από 15 Απριλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Το 1872 οι θειοπηγές Κόνιτσας ενοικιάστηκαν από τον ιδιοκτήτη τους Αβάς Μπέη στον Χρήστο Ιμπρασίμη».Στα τέλη του 19ου αιώνα τα λουτρά ανέλαβε ως ενοικιαστής ο γιατρός Λουκάς Δημάρατος. Από την εφημερίδα «Η Φωνή της Ηπείρου» ( 20-5-1894 ) διαβάζουμε τα εξής: «Μετά την άφιξη εκάστου ασθενούς ο ιατρός επισκέπτονταν αυτόν και διατάσσει εις ποία ύδατα θα λούζεται. Τιμή ορισμένη δι’ έκαστον άτομον είναι 5 γρόσια δια λουτρόν και κατοικίαν».Το 1896 τα λουτρά λειτουργούσαν υπό την διεύθυνση του γιατρού Δ. Τζέτση και το 1898 τα ανέλαβε ο Δημάρατος με τις ίδιες τιμές. Το 1919 τα λουτρά τα ανέλαβαν οι αδελφοί Χρ. Φίλιου με τις παρακάτω τιμές: Φυσικά λουτρά 1η θέση μετά κλίνης γρ. 10, δεύτερη θέση άνευ κλίνης γρ. 5.