Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Εγκρίθηκε στο Erasmus+ για το 2015, το Σχέδιο του 9ου Γυμνασίου Ιωαννίνων

Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα για το Erasmus+ για το 2015 για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ανάμεσα στα εγκεκριμένα σχέδια, βρίσκεται και το πρόγραμμα με τίτλο: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ", του 9ου Ημερήσιου Γυμνασίου Ιωαννίνων, που έχει...
επιχορήγηση ύψους: 6.025 €.