Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η CQS S.A. ζητά στελέχη τηλεφωνικών πωλήσεων

Η CQS S.A. αναζητά για λογαριασμό κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού παρόχου, στελέχη τηλεφωνικών πωλήσεων. Η θέση με κωδικό: VSH_7 αφορά στη διαχείριση υφιστάμενων πελατών με στόχο την ενεργοποίηση υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet και σχετίζεται με 8ωρη απασχόληση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: ευχέρεια στην επικοινωνία, ευχάριστη προσωπικότητα, δυναμισμό και αποφασιστικότητα και εξοικείωση με την τεχνολογία. Η Εταιρία προσφέρει σταθερό μηνιαίο μισθό, υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου, ολοκληρωμένη εισαγωγική εκπαίδευση και συστηματική υποστήριξη κατά τη...
διάρκεια προσαρμογής και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλ.: 2130-11.81.56-7 (τμήμα προσλήψεων).