Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου, «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος Χώρου του Δήμου Ζίτσας»

«Ανοίγει ο δρόμος» για την κατασκευή ενός σημαντικού έργου στην έδρα του Δήμου Ζίτσας. Πρόκειται για το έργο, «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος Χώρου του Δήμου Ζίτσας» για το οποίο ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος με τον εκπρόσωπο της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας υπέγραψαν τη σύμβαση κατασκευής του.«Σήμερα είναι σημαντική μέρα, αναφέρει ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης και εξηγεί, με την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα Δημοτική Αρχή ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου για να κερδηθεί το χαμένο έδαφος και να αξιοποιηθούν κονδύλια του ΕΣΠΑ που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία, θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και θα συμβάλουν στην ενίσχυση της οικιστικής φυσιογνωμίας της έδρας του Δήμου».Το έργο «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος Χώρου του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 1.009.000,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το....
πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) με ποσοστό Κοινοτικής Συμμετοχής 75% και ποσοστό Εθνικής Συμμετοχής 25%.«Μέσα σ’ ένα κλίμα οικονομικής ασφυξίας, εργαζόμαστε μεθοδικά ξεπερνώντας γραφειοκρατίες και αγκυλώσεις ώστε να καταφέρουμε σε όσο το δυνατό πιο σύντομο διάστημα να ξεκινά η υλοποίηση έργων που δημιουργούν θέσεις εργασίας», τονίζει ο Δήμαρχος Ζίτσας και επισημαίνει ότι «τα χρονικά περιθώρια, για το συγκεκριμένο έργο, ήταν ασφυκτικά».Συγκεκριμένα, το έργο «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος Χώρου του Δήμου Ζίτσας» εντάχθηκε στο πρόγραμμα με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου (29/12/2014) και συμβασιοποιήθηκε, αφού ξεπεράστηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες εκτέλεσης του διαγωνισμού, σε λιγότερο από έξι μήνες με την απόφαση στις 3/6/2015 του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων που ενέκρινε την υπογραφή σύμβασης αναδόχου-Δήμου.
Ως συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίστηκε η 30η Νοεμβρίου 2015.
Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν:
διαμόρφωση πλατείας με υπαίθρια καθιστικά και φύτευση δέντρων,
δημιουργία διάβασης πλάτους 3,00μ,
κατασκευή πεζοδρομίου,
δημιουργία χώρου παιδικής χαράς,
δημιουργία πίστας τροχοσανίδας (skateboard),
διαμόρφωση χαμηλών αναβαθμών για τη δημιουργία κερκίδων υπαίθριων εκδηλώσεων,
δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων,
διαμορφώσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία,
κατασκευή πεζόδρομου,
κατασκευή σκάλας που οδηγεί από το επίπεδο του Δημαρχείου στο χαμηλότερο επίπεδο της πλατείας,
κατασκευή δικτύου για την άρδευση των φυτών και των δέντρων,
κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για την αποστράγγιση της πλατείας,
τοποθέτηση φωτιστικών για τον επαρκή φωτισμό κάθε χώρου.