Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Το νέο σχέδιο μεταρρύθμισης της Ψυχικής Υγείας,σχεδιάζει ομάδα,με επικεφαλής τον Θ.Υφαντή

Νέο σχέδιο μεταρρύθμισης της ψυχικής υγείας, με διασύνδεσή της με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας. Προβλέπεται μάλιστα σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου των μονάδων με ενιαία κριτήρια για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ψυχικής υγείας.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου Ομάδα Εργασίας που έχει συγκροτηθεί για το λόγο αυτό στο υπουργείο θα πρέπει να παραδώσει Πρόταση «για την εφαρμογή ενός συστήματος παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των συσσωρευμένων προβλημάτων στον τομέα αυτό».Η Ομάδα Εργασίας - με πρόεδρο τον κ. Υφαντή Θωμά, Καθηγητή Ψυχιατρικής Παν/μίου Ιωαννίνων - έχει αναλάβει:

την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών όλων των Τομέων Ψυχικής Υγείας της χώρας,
τον επανασχεδιασμό των Ψυχιατρικών Τομέων με βάση τις ανάγκες και με οδηγό τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής,
την επανενεργοποίηση και ισχυροποίηση του θεσμικού πλαισίου των Τομεακών Επιτροπών (ΤΕΨΥ και ΤΕΨΥΠΕ),
τη θεσμοθέτηση και διασφάλιση της λειτουργίας ενός συνεκτικού δικτύου παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών εντός του Τομέα,
τη διασύνδεση με την ΠΦΥ,
τη δημιουργία ενός πλαισίου αξιολόγησης και ελέγχου της λειτουργίας των ψυχιατρικών υπηρεσιών εντός του Τομέα με την καθιέρωση ενιαίων κριτηρίων,
την επεξεργασία σχεδίου για το μέλλον των ΝΠΙΔ εντός του συστήματος ψυχικής υγείας,
τη νομοθετική βελτίωση του καθεστώτος της ακούσιας νοσηλείας με παράλληλη φροντίδα για την εμπέδωση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και
την επεξεργασία θέσεων και κατευθύνσεων σχετικά με τον τρόπο νοσηλείας των ασθενών που νοσηλεύονται υπό το καθεστώς της ακούσιας νοσηλείας