Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Συνεδριάζει την Τετάρτη,το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

Μεθαύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Επικύρωση των αποφάσεων - πρακτικών 5ης/15-5-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
2. Ψήφιση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Ηπείρου (2η ενότητα - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός) για την περίοδο 2015-2019
(εισήγηση: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων )
3. Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της...
Περιφέρειας έτους 2015
(εισήγηση: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
4. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015
(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)
5. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας εκτάσεων ακινήτων για το έργο: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμου Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας Περιφέρειας Ηπείρου».
(εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η.)
6. Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ζηρού και Περιφέρειας Ηπείρου για την παραχώρηση δασολόγου για την επίβλεψη του έργου: «Πυροπροστασία δάσους Ζηρού».
(εισήγηση: Δήμαρχος Ζηρού)
7. Αποχαρακτηρισμός τμήματος Επαρχιακής Οδού από όρια Δ.Κ. Καναλλακίου (γέφυρα Σκεπαστού έως κόμβο Μπούντας) και χαρακτηρισμός της οδού 4η Επαρχ. Οδός (κόμβος Μπούντας) – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου – Νεράιδας, σε Επαρχιακή Οδό 4α [4η Επαρχ. Οδός (κόμβος Μπούντας) – Αχερουσία – Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου- Νεράιδας)]
(εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας)
8. Έγκριση ορισμού εκπροσώπων για το ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.
(εισήγηση: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας)
9. Έγκριση διάθεσης θέσεων μαθητείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος πρακτικής άσκησης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας, για το σχολικό έτος 2015-2016, στην Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων
(εισήγηση: Δ/νση Διοικητικού)
10. Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Άρτας από τη διέλευση του Αράχθου ποταμού – Υποβληθέν αίτημα ΔΕΗ σχετικά με τη λειτουργία του ΥΗΣ Πουρναρίου.
(εισήγηση: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας )
11. Λήψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για τη στήριξη της υποψηφιότητας «Ιωάννινα- Ήπειρος, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021»
(εισήγηση: Περιφερειάρχης Ηπείρου )