Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή και ώρα 13.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015
2. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου :
«Προμήθεια- Εγκατάσταση –συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία»
Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών πληρωμής φόρου και υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος.