Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Η εταιρεία ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. αναζητά πωλήτριες και Μπουφετζήδες

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ & ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ
Α) ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•Ηλικίας από 23 έως 30 χρονών
•Απόφοιτος Λυκείου τουλάχιστον
•Γνώση ξένης γλώσσας επιθυμητή
•Να διακρίνεται από εργατικότητα .
•Καλός στις δημόσιες σχέσεις
•Εμφάνιση ανάλογη με την...
θέση του
• Εμπειρία σε κατάστημα του ιδίου αντικειμένου με την εταιρεία μας, σε ανάλογη θέση θα ληφθεί ως επί πλέον προσόν
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
• Μισθός ανάλογος προσόντων
• Πενθήμερη εργασία
• Συνεχής Εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας του
Στείλατε βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση
Αποστείλατε βιογραφικά στο carriera@diethnes.eu με θέμα : ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ (υπ’ όψη : Γ.Τ.)