Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Σήμερα η έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευήκαι ώρα 13.30στην αίθουσα του δημοτικούσυμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ»,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του δήμου, οικ. έτους 2015
2. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου :
«Προμήθεια - Εγκατάσταση – συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία»
Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών πληρωμής φόρου και υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος.