Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Ο ΟΟΣΑ θέλει να μπλοκάρει την απόσταξή του χύμα Τσίπουρου!

Ως προϊόν λαθρεμπορίου που δημιουργεί πρόβλημα στα ταμεία του κράτους αλλά ανταγωνιστικά και στους κλάδους των ποτών, αντιμετωπίζει η δεύτερη «εργαλειοθήκη» (toolkit) του ΟΟΣΑ την απόσταξη του χύμα Τσίπουρου στη χώρα μας! Η μελέτη του κλάδου των ποτών που συνέταξε ο διεθνής οικονομικός Οργανισμός, επικεντρώνεται στην παραγωγή και διακίνηση «χύμα» τσίπουρου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ετησίως 18 εκατ. λίτρα τσίπουρου διακινούνται αφορολόγητα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός. Η πρόταση του Οργανισμού είναι να καταργηθεί η διακίνηση του χύμα τσίπουρου, ούτως όποιες ποσότητες δεν είναι τυποποιημένες να κατάσχονται και να...
περιοριστούν οι μικροί παραγωγοί αποκλειστικά στην κάλυψη των δικών τους αναγκών. Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί ταφόπλακα για τους μικρούς αποσταγματοποιούς, καθώς είτε θα τους εξαφανίσει είτε θα τους υποχρεώσει να εκδίδουν φορολογικά παραστατικά, κάτι που όμως έχει το μειονέκτημα της δυσκολίας στους ελέγχους.