Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

ΠΡΑΜΑΝΤΑ: Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Δήμου Β.Τζουμέρκων για την Πυροπροστασία

Συνεδρίαση πραγματοποίησε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων,στο Δημαρχείο στα Πράμαντα για τη λήψη μέτρων πρόληψης, αντιμετώπισης και καταστολής των πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο.Στη σύσκεψη παρέστησαν ο δήμαρχος Γιάννης Σεντελές,οι αντιδήμαρχοι Νίκος Βαίτσης και Δημήτρης Τσιλογιάννης,αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δημήτρης Μαυρογιώργος κ.α.Στη σύσκεψη παρέστησαν Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου.Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, τονίστηκε η αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την πρόληψη των πυρκαγιών, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στο...
θέμα της καύσης  ξερών χόρτων.Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων,ήδη ξεκίνησε τη διαδικασία αποκατάστασης  των ζημιών στους πυροσβεστικούς κρουνούς και τις υδατοδεξαμενές του Δήμου και ξεκίνησε τον καθαρισμό των ξερών χόρτων.Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης,ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου για την σωστή ενημέρωση του κόσμου και τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα πυρκαγιάς.