Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Έμμισθος Ασφαλιστικός & Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος

O Όμιλος Εταιρειών International Life, ραγδαία αναπτυσσόμενος στην παροχή Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, επιθυμεί να προσλάβει: Έμμισθους Ασφαλιστικούς & Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους για τη δημιουργία νέας ομάδας πωλήσεων.
ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εύρεση και ανάπτυξη νέων πελατών.
Διερεύνηση αναγκών ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Εξυπηρέτηση πελατολογίου.
Πώληση Επενδυτικών και Ασφαλιστικών προϊόντων.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής.
Ηλικία 25 – 45 ετών.
Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα και...
διάθεση για δημιουργική εργασία.
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει:
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ (Μισθός, ΙΚΑ και Bonus παραγωγικότητας ανάλογο επιδόσεων).
Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (MDRT και Limra International κ.ά.).
Καριέρα σε δυναμικό περιβάλλον με γρήγορη εξέλιξη.
Εκπαίδευση για την απόκτηση των πιστοποιητικών Α (Ασφαλιστικού Συμβούλου) & Δ (Χρηματοοικονομικού Συμβούλου).
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας, παρακαλούνται να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα στο: gr0910@inlife.gr
Περιγραφή εταιρίας
Η ιστορία του Ομίλου ξεκινά το 1956, όταν ο Ιωάννης Μπράβος ξεκίνησε την εκπροσώπηση της ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ Ασφαλιστικής Εταιρείας RAS στην Ελλάδα. Στα 60 χρόνια που ακολούθησαν ο Όμιλος αναπτύχθηκε από ένα μικρό πρακτορείο σε έναν Όμιλο Εταιρειών.
Ο Όμιλος International Life είναι ένας οργανισμός με σύγχρονη δομή και διοίκηση, με μεγάλη οικονομική δύναμη και υψηλή οργάνωση που επενδύει στους ανθρώπους του. Προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις, με ανταγωνιστικές τιμές και ουσιαστικές καλύψεις, εξασφαλίζει σύγχρονες και ευέλικτες επενδυτικές επιλογές που ξεχωρίζουν για την συσσωρευμένη αξία που προσφέρουν στους επενδυτές και επενδύει συνεχώς στην υψηλή τεχνολογία, μέσα από εφαρμογές διαδικτύου, πρωτοποριακά συστήματα και καινοτομικά εργαλεία.