Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΑΡΤΑ - Ο Όμιλος Μαρινόπουλου Α.Ε, ζητά διευθυντή καταστήματος

O Όμιλος Μαρινόπουλος Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για το κατάστημα Supermarket στην Άρτα, διευθυντή καταστήματος (κωδ.1003). Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος την ομαλή λειτουργία του καταστήματος, για το συντονισμό και την οργάνωσή του, την επίτευξη του στόχου των πωλήσεων, της κερδοφορίας και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Απαραίτητα προσόντα είναι η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στο λιανεμπόριο, το απολυτήριο Λυκείου (Πτυχίο Ανώτερης/τατης σχολής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office), η ευχέρεια στην επικοινωνία και...
προσανατολισμό στη φιλοσοφία της εξυπηρέτησης του πελάτη, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και οι οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο fax: 210-98.93.457, 210-98.36.604, αναφέροντας στο βιογραφικό τους τον κωδικό: 1003.