Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Έκτακτη σύγκληση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας,την Παρασκευή

Η συντονιστική επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία συνήλθε σήμερα, Τετάρτη, συγκαλεί εκτάκτως την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015, την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων του κράτους για να καθορίσει την περαιτέρω στάση του δικηγορικού κόσμου για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.Προηγουμένως, παρέμβαση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στις αρμόδιες διαρκείς επιτροπές της Βουλής πραγματοποίησαν, εκ μέρους της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η συντονιστική επιτροπή και ο πρόεδρος της, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασ. Αλεξανδρής.Ειδικότερα, η συντονιστική επιτροπή κατέθεσε στη Βουλή υπόμνημα αφενός περί των νομοτεχνικών ελλειμμάτων του επίμαχου νομοσχεδίου και αφετέρου περί των συγκεκριμένων προτάσεων τροποποίησης ορισμένων διατάξεων του σχεδίου του Κώδικα.Στην παρέμβαση του, ο κ. Αλεξανδρής σημείωσε ότι το...
επίμαχο νομοσχέδιο αποδοκιμάσθηκε από το 93% του δικηγορικού σώματος, αλλά και το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας κατά το δημοψήφισμα (των δικηγόρων) του περασμένου Δεκεμβρίου.Ακόμη, κ. Αλεξανδρής ανέλυσε τα βασικά άρθρα που «πλήττουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών τόσο στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης όσο και στη διαδικασία των πλειστηριασμών ακινήτων, με στόχο να ευνοηθούν οι τράπεζες σε βάρος των οφειλετών αλλά και του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων».Επίσης, αναφέρθηκε στις ασφυκτικές προθεσμίες που επιβάλλονται στη πολιτική δίκη και οι οποίες λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό θα αποδειχθούν τελικά ανεφάρμοστες, στον εξοβελισμό της εμμάρτυρης απόδειξης και την θεσμοθέτηση μιας αποδεικτικής διαδικασίας βασισμένης κυρίως σε έγγραφα, η οποία αντιβαίνει τη κοινή λογική και την καθημερινότητα της δικαστικής πρακτικής.Παράλληλα, ο κ. Αλεξανδρής επισήμανε ότι οι ασφυκτικές προθεσμίες που επιβάλλονται στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και η αναπροσαρμογή των ποσοστών κατάταξης των πιστωτών, σε περίπτωση πλειστηριασμού ενυπόθηκων ακινήτων προς όφελος των τραπεζών, βλάπτει σοβαρά τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων.
λείνοντας, ο κ. Αλεξανδρής ανέφερε ότι κατανοώντας τις καταστάσεις που βιώνει η χώρα, κάλεσε τη Βουλή να αναζητήσει τις αναγκαίες ισορροπίες στις κρίσιμες για τη κοινωνία διατάξεις του επίμαχου σχεδίου ΚΠολΔ και να υιοθετήσει τις λύσεις που υπάρχουν κι έχουν ήδη προταθεί για την ορθή απονομή της Δικαιοσύνης και των προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών.