Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Τα τελικά αποτελέσματα στην Περιφέρεια Ηπείρου


Μείζονα Εκλογική Περιφέρεια Ηπείρου
Ενημέρωση:11:16:51 μμΕνσωμάτωση:955 από 955 (100,00%)
Γραμμένοι (Ενσ.):369057Αποχή:43,45%Ψήφισαν:208711
Λευκά:1577Άκυρα:11609Έγκυρα:195536
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ115708   59,17%
Εγκρίνεται / ΝΑΙ79835   40,83%
Εκλογική Περιφέρεια: ΑΡΤΗΣ
Ενημέρωση:10:39:41 μμΕνσωμάτωση:190 από 190 (100,00%)
Γραμμένοι (Ενσ.):76969Αποχή:40,62%Ψήφισαν:45702
Λευκά:379Άκυρα:2341Έγκυρα:42982
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ25775   59,97%
Εγκρίνεται / ΝΑΙ17207   40,03%
Αποτελέσματα ανά δήμο
Εκλογική Περιφέρεια: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ενημέρωση:10:42:34 μμΕνσωμάτωση:155 από 155 (100,00%)
Γραμμένοι (Ενσ.):58685Αποχή:50,94%Ψήφισαν:28790
Λευκά:182Άκυρα:1566Έγκυρα:27053
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ15980   59,07%
Εγκρίνεται / ΝΑΙ11080   40,96%
Αποτελέσματα ανά δήμο
Εκλογική Περιφέρεια: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ενημέρωση:11:08:19 μμΕνσωμάτωση:449 από 449 (100,00%)
Γραμμένοι (Ενσ.):168154Αποχή:42,60%Ψήφισαν:96513
Λευκά:732Άκυρα:5650Έγκυρα:90131
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ53410   59,26%
Εγκρίνεται / ΝΑΙ36721   40,74%
Αποτελέσματα ανά δήμο
Εκλογική Περιφέρεια: ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Ενημέρωση:11:16:51 μμΕνσωμάτωση:161 από 161 (100,00%)
Γραμμένοι (Ενσ.):65249Αποχή:42,21%Ψήφισαν:37706
Λευκά:284Άκυρα:2052Έγκυρα:35370
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ20543   58,08%
Εγκρίνεται / ΝΑΙ14827   41,92%
Αποτελέσματα ανά δήμο