Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Ήπειρος ΑΕΒΕ: Δημιουργία πρότυπης φάρμας στην Άρτα

Στη δημιουργία πρότυπης φάρμας παραγωγής γάλακτος στην Άρτα προχωρά η Ήπειρος ΑΕΒΕ, παραμένοντας προσηλωμένη, όπως λέει, στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την προσφορά στην τοπική κοινωνία.Η πρότυπη φάρμα, η λειτουργία της οποίας θα στηρίζεται σε 2.000 γαλακτοπαραγωγά ζώα (πρόβατα), θα δημιουργηθεί σε μια περιοχή 80 στρεμμάτων, κοντά στο εργοστάσιο της εταιρείας, στον Αμμότοπο Άρτας.Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος του project αυτού είναι η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε σχέση με την παραγωγή πρόβειου γάλακτος, σε δύο σημαντικά πεδία: τον προσδιορισμό του ιδανικού σιτηρεσίου των ζώων και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά στην υγιεινή και την ιατρική τους φροντίδα.«Ο βασικός στόχος της Ήπειρος ΑΕΒΕ είναι να μεταφέρει αυτή τη γνώση στους κτηνοτρόφους της περιοχής, βοηθώντας τους να...
βελτιώσουν τις τεχνικές και τις διαδικασίες τους και, συνακόλουθα, την ποιότητα του γάλακτος που παράγουν», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.Στελέχη της εταιρείας τονίζουν, εξάλλου, ότι η δημιουργία της πρότυπης φάρμας «επιβεβαιώνει έμπρακτα τη στρατηγική επιλογή της διαρκούς ενίσχυσης των ντόπιων παραγωγών, μέσω της ανάπτυξης και της μεταφοράς εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, αλλά και της παροχής βοήθειας για την καλύτερη δυνατή απόδοση των μονάδων τους».