Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Εισαγωγή μαθητών στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώθηκε, ότι κατά το σχολικό έτος 2015-2016 θα εισαχθούν στις (51) Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ 6.180 μαθητές και μαθήτριες, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 30 ειδικότητες, με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α'Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1992-1999.Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 24-6-2015 έως 31-8-2015 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων (3ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων –Αθηνών/ Τ.Κ.45000, τηλ. 2651040858),Θα εισαχθούν 220 μαθητές και μαθήτριες στις εξής (11) ειδικότητες:

1. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2. Αισθητικής Τέχνης
3. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
4. Κομμωτικής Τέχνης
5. Τεχνιτών Αμαξωμάτων
6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
7. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
8. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
9. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
10. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
11. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
Εισάγονται (20) μαθητές -τριες σε κάθε ειδικότητα.
Οι υποψήφιοι-ες υποβάλουν αίτηση επιλογής (υποψηφιότητας), η οποία συνοδεύεται από τίτλο σπουδών (πρωτότυπο ή φ/φο επικυρωμένο) ή Πιστοποιητικό Σπουδών με ΒΑΘΜΟ επίδοσης και Πιστοποιητικό Γέννησης ή επικυρωμένο φ/φο Ταυτότητας.
Όλοι οι υποψήφιοι-ες συμπληρώνουν και υποβάλουν υποχρεωτικά, μαζί με την αίτηση και το έντυπο “ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ” για ένταξη σε προτεινόμενες δράσεις, το οποίο συμπληρώνεται από όλους τους ενδιαφερόμενους που προσέρχονται στην ΕΠΑ.Σ.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου 2015.
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ