Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Έρχονται οι πρώτες υπογειοποιήσεις κάδων απορριμμάτων

Σε μια σημαντική παρέμβαση που αναμένεται να αλλάξει την εικόνα στον τομέα της καθαριότητας σε αρκετά «προβληματικά» σημεία, προχωράει ο Δήμος Ιωαννιτών, καθώς ξεκινούν από φέτος οι πρώτες υπογειοποιήσεις κάδων και έπεται συνέχεια.Ήδη ο Δήμος έχει προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια των εννέα πρώτων συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων, απλών αλλά και ανακυκλούμενων. Η διακήρυξη έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένο ότι ο διαγωνισμός είναι διεθνής.Ο διαγωνισμός γίνεται με ηλεκτρονικό σύστημα και πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της...
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 436.650 ευρώ και τα μισά χρήματα προέρχονται από τα «ανταποδοτικά» της Καθαριότητας, ενώ τα υπόλοιπα διατίθενται από το πλεόνασμα του Δήμου, καθώς είχε ληφθή από τη Δημοτική Αρχή η πολιτική απόφαση να ενισχυθεί από φέτος η προσπάθεια που ξεκινάει για να αλλάξει εικόνα ο τομέας της καθαριότητας.Να σημειωθεί ότι η προμήθεια και τοποθέτηση των εννέα πρώτων συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων είναι η αρχή και – όπως έχει αποφασιστεί από τη Δημοτική Αρχή– κάθε χρόνο θα προστίθενται και επιπλέον υπόγειοι κάδοι που θα συνεχίσει να προμηθεύεται ο Δήμος Ιωαννιτών.