Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Το Επιχειρησιακό σχέδιο στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 15.00., θα γίνει η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής, μεταξύ άλλων:
- Ψήφιση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Ηπείρου (2η ενότητα - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός) για την περίοδο 2015-2019
- Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2015
- Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας εκτάσεων ακινήτων για το έργο: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και...
διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμου Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας Περιφέρειας Ηπείρου».
- Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Άρτας από τη διέλευση του Αράχθου ποταμού – Υποβληθέν αίτημα ΔΕΗ σχετικά με τη λειτουργία του ΥΗΣ Πουρναρίου.
Λήψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για τη στήριξη της υποψηφιότητας «Ιωάννινα- Ήπειρος, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021».