Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Γενική συνέλευση σύδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας

Την γενική του συνέλευση συγκαλεί ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας για την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 21.00 στα γραφεία του Συνδέσμου στην οδό Ν. Ζέρβα 4-6, με θέμα τον απολογισμό του απερχόμενοι ΔΣ, τον οικονομικό απολογισμό και την εκλογή νέου ΔΣ.Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την...
επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα.