Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδια Ελλάδος,απαιτεί να καταστεί το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής πρότυπο πειραματικό σχολείο

Η Πανηπειρωτική Συν\νδία Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στην ανησυχία μεμονωμένων συμπατριωτών αλλά και φορέων της Ηπείρου και της διασποράς και επιτελώντας τον επιτελικό ρόλο της στην προώθηση λύσεων σε προβλήματα σοβαρά ,όπως συμβαίνει αναφορικά με τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου δια βίου Εκπ\σης και Θρησκευμάτων σχετικά με την ιστορική Ζωσιμαία σχολή Ιωαννίνων ,μελέτησε σε βάθος όλες τις ενίοτε αντικρουόμενες απόψεις και διερεύνησε διαχρονικά τα διαμειφθέντα και την πορεία της σχολής με σεβασμό προς όλους τους εμπλεκομένους άμεσα ή έμμεσα και τη συνολική κοινωνία της Ηπείρου και εν τέλει
Α)1.Διαπιστώνει πως πρόκειται ,ως γνωστόν, για μία από τις πλέον ιστορικές σχολές, δεδομένου ότι λειτούργησε από το 1935 ως και το 1963 σαν ...
Πρότυπος Σχολή και μετά τη διάκριση Γυμνασίων-Λυκείων ως Πειραματικό Γυμνάσιο μόνο, μετά το 1985 και Γενικό Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής, πάντα προσφέροντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου μέχρι σήμερα.
2.Δημιουργήθηκε δαπάνες της ευεργεσίας Ζωσιμά με ρήτρα το φωτισμό και δι αυτού την απελευθέρωση του Γένους, στο πνεύμα του Κοραή .Πράγματι συνετέλεσε τα μέγιστα στην πραγμάτωση του στόχου και του συνθήματος «ότι τα Γιάννινα ήταν πρώτα στα γράμματα, στα γρόσια και στα άρματα». Παράλληλα υπήρξε διαχρονικά φυτώριο πνευματικής ανάπτυξης ,ενώ απόφοιτοί της διακρίθηκαν και διαπρέπουν σε όλους τους τομείς στην Ήπειρο, την Ελλάδα και διεθνώς
Όθεν η ένταξή του ως Προτύπου, κατά το γράμμα του νέου νόμου, Γυμνασίου και Λυκείου καθίσταται αναγκαία όχι μόνο λόγω ανταπόκρισής του στην ουσία της έννοιας, αλλά πρωτίστως για λόγους ιστορικούς.
Β) 1.Από την άλλη ,μολονότι ο νέος νόμος Μπαλτά(Ν.4327/ΦΕΚ 50 Α/14-5-15) αναγνωρίζει ως πρότυπα –πειραματικά σχολεία και ως σχολεία αριστείας μόνο τα πέντε ιστορικά Γυμνάσια και Λύκεια της επικράτειας, δηλαδή τα Βαρβάκεια, της Ιωανιδείου, της Ευαγγελικής σχολής Σμύρνης, και τα Πειραματικά γυμνάσια Πανεπιστημίου Αθήνας και, τελικά, μόνο το Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας, καταργεί το αντίστοιχο Λύκειο, μολονότι είναι το πιο ιστορικό και παρόλο που το Δεκέμβριο του 2014 είχε αποφασιστεί με Υπουργική απόφαση επίσης ότι θα γινόταν Πειραματικό Πρότυπο από τη σχολική περίοδο 2015-16 και ένα μήνα πριν. ο κ. Κουράκης με Υπουργική απόφαση ,ενώ μιλούσε για αναστολή κι όχι κατάργηση λειτουργίας της Ζωσιμαίας σχολής ως Πρότυπης, εν τέλει καταργήθηκε μόνο το Λύκειο!
Όθεν υφίσταται διπλό παράδοξο, πώς και πού θα συνεχίζουν οι απόφοιτοι του Γυμνασίου και πού οι Πανεπιστημιακές σχολές της Ηπείρου θα πειραματίζονται σχετικά με τις αλλαγές στην Εκπαίδευση αφενός και γιατί η μεροληπτική απόρριψη ,αντίθετη στο όλον πνεύμα του νόμου.
Γ) Τέλος είναι προφανές πως η μετατροπή και του Γενικού Λυκείου της Ζωσιμαίας σε Πρότυπο θα δημιουργούσε προβλήματα στο προσωπικό και πιθανή ανησυχία στους μαθητές και τους οικείους τους ,πράγμα που απαιτούσε προβλέψεις μεταβατικές που δεν διασφαλίστηκαν έγκαιρα και με σαφήνεια, ενώ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μολονότι διεκδικούσε Πρότυπο και Πειραματικό Λύκειο, δεν ξεκαθάριζε ποιο σχολείο εννοούσε, ούτε το διεκδίκησε έγκαιρα και αποφασιστικά. Γι αυτό υπήρξαν αντιπαλότητες που εύκολα όμως μπορούσαν και πρέπει να διασκεδαστούν, όχι με την κατάργηση ενός δίκαιου αιτήματος, που είναι προκρούστεια λύση και δημιούργησε πιο πολλές συγκρούσεις.
Επομένως η Π.Σ.Ε. ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, προκειμένου να αρθεί μια κατάφωρη και παράδοξη αδικία, ενώ θεωρεί αυτονόητη τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο ακέραιο ,καθώς και την πρόνοια για ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.