Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Νέες θεματικές ενότητες από το Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει προς όλους προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ανα θεματική ενότητα, τα προσφερόμενα προγράμματα είναι τα εξής:
ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Οικογενειακή – Συστημική Θεραπεία (Διαθέσιμο από Οκτώβριο 2015)
Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του...
ΕΟΠΠΕΠ (Έναρξη 8 Ιουνίου 2015)
NEΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Διαχείριση Ναυτιλιακών Πόρων
Ναυλώσεις και Επιχειρησιακή Εκμετάλλευση του Πλοίου
Ναυτιλιακές Σπουδές
Θαλάσσια Πειρατεία – Ναυτική Ασφάλεια (Έναρξη 5 Οκτωβρίου 2015)
Τέχνη και Τεχνική της παρουσίασης της Επιστημονικής Έρευνας
Ναυτιλιακή Ιατρική Μέριμνα
Εισαγωγή στο LabView για Ναυτιλιακές και Βιομηχανικές Εφαρμογές
Ναυτασφαλίσεις και η Λειτουργία του Οργανισμού του Λουντ
Πολιτικές Ανάπτυξης Θρησκευτικού Τουρισμού
Σύγχρονα Εργαλεία Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Διαθέσιμο από Οκτώβριο 2015)
Ψυχομετρικά Εργαλεία
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τέχνη και Τεχνική της παρουσίασης της Επιστημονικής Έρευνας
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εισαγωγή στο LabView για Ναυτιλιακές και Βιομηχανικές Εφαρμογές
Ναυτιλιακή Ιατρική Μέριμνα
Θαλάσσια Πειρατεία – Ναυτική Ασφάλεια (Maritime Security), (Έναρξη 5 Οκτωβρίου 2015)
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ναυτασφαλίσεις και η Λειτουργία του Οργανισμού του Λουντ
Ναυτιλιακές Σπουδές
Ναυλώσεις και Επιχειρησιακή Εκμετάλλευση του Πλοίου
Διαχείριση Ναυτιλιακών Πόρων
YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Οικονομικά της Υγείας
Χρηματοοικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας
Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Τομέα της Υγείας
Πολιτική Υγείας
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Μονάδων Υγείας
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομικά της Ασφάλισης
Οργάνωση και Λειτουργία του Ασφαλιστικού Κλάδου
Μάνατζμεντ Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σύγχρονο Marketing Τουριστικών Προϊόντων
Εισαγωγή στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Πολιτικές Ανάπτυξης Θρησκευτικού Τουρισμού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ηγεσία: Επιχειρηματικά και διαπολιτισμικά μοντέλα
Πολιτικές Ανάπτυξης Θρησκευτικού Τουρισμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Οικονομικά για στελέχη επιχειρήσεων
Αγορά Συναλλάγματος και Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές
Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής
Βιομηχανική Οργάνωση
Οικονομική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική
Οικονομικά Καινοτομίας
Οικονομικά της Υγείας
Το Οικονομικό Περιβάλλον της Επιχείρησης
Οικονομικά της Ασφάλισης
Οργάνωση και Λειτουργία του Ασφαλιστικού Κλάδου
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Τραπεζική Πίστη και Ρευστότητα
Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές
Τραπεζική και Χρηματοπιστωτικά Μέσα
Χρήμα και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Σύγχρονες Μέθοδοι Διαχείρισης Κεφαλαίου Κίνησης των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση
Χρηματοοικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας
Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Επενδυτικών Σχεδίων
Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
Βασικές Έννοιες και Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Σύγχρονα Εργαλεία Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας
Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ
Στρατηγικό Management Σύγχρονων Επιχειρήσεων
Διοίκηση έργου (Project Management): Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου
Μάνατζμεντ Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ηγεσία: Επιχειρηματικά και διαπολιτισμικά μοντέλα
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ/ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Τομέα της Υγείας
Διοίκηση Προσωπικού
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία
MARKETING
Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην Ολική Ποιότητα
Τακτικές Marketing για Αποτελεσματικές και Κερδοφόρες Πωλήσεις
Σύγχρονο Marketing Τουριστικών Προϊόντων
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην Ολική Ποιότητα
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Μονάδων Υγείας
Στοιχεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη Oικονομικών Aποφάσεων με τη Xρήση Εxcel
Σχεδιασμός και Οργάνωση Στατιστικής Έρευνας με έμφαση στην κατάρτιση ερωτηματολογίου και στη δειγματοληψία
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πολιτική Υγείας
Οικονομικά της Ασφάλισης
Οργάνωση και Λειτουργία του Ασφαλιστικού Κλάδου
Μάνατζμεντ Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία
Ψυχομετρικά Εργαλεία (Διαθέσιμο από Οκτώβριο 2015)
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Διαθέσιμο από Οκτώβριο 2015