Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

74 προσλήψεις σε δομές του υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού σε ολόκληρη την Ήπειρο

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μέχρι σήμερα το μεσημέρι στις 12 η υποβολή των αιτήσεων - Δείτε την αναλυτική κατανομή των θέσεων

Λήγει σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για 2.417 προσλήψεις εποχικών στα υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι 74 από αυτές αφορούν δομές του υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού σε ολόκληρη την Ήπειρο, (στην ΠΕ Ιωαννίνων: 14 θέσεις, στην ΠΕ Άρτας: 16 θέσεις, στην ΠΕ Πρέβεζας: 21 θέσεις και στην ΠΕ Θεσπρωτίας: 23 θέσεις. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικότητα έχει ως εξής:ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΑΡΤΑΣΔΕΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)3
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΑΡΤΑΣΔΕΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ3
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΑΡΤΑΣΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ4
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΑΡΤΑΣΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ1
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΑΡΤΑΣΠΕΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ1
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΑΡΤΑΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΑΡΤΑΣΤΕΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ1
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (ΑΡΤΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΑΡΤΑΣΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ2
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)3
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ8
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ1
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΕΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ2
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΙ2
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ1
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ2
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΤΕΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ1
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ2
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ1
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΥΝΕΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΥΝΕΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΕΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)4
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΥΝΕΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΥΝΕΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ3
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΥΝΕΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΥΝΕΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΣ1
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΥΝΕΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΥΝΕΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΥΝΕΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΥΝΕΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΕΡΓΟΔΗΓΟΙ1
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΥΝΕΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΥΝΕΜΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΠΥΤ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ1
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)6
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ6
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΕΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ1
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΡΕΒΕΖΑΣΠΕΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ3
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΛΟΓΙΣΤΕΣ1
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΡΕΒΕΖΑΣΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΡΕΒΕΖΑΣΥΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ1
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες: 1) Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 2) Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, 3) Οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 4) Οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους και 5) Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών. Οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις καθόλη την διάρκεια του 24ωρου, μέχρι τις 12 μ.μ. (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ) της 20ης Ιουλίου 2015. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο από πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υ̟πηρεσιών του Οργανισμού µε τη χρήση κωδικών ̟πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό). Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Όσοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δύνανται να πιστοποιηθούν μέσω συστήματος πιστοποίησης ΓΓΠΣ (ΓΓΔΕ) με βασική προϋπόθεση να διαθέτουν κωδικούς στο TAXISnet. Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2109989148, 2109989212, 2109989132, 2109989954, 2109989208, 2109989116, 2109989143, 2109989009, 2109989144. Για την υποβολή αιτήσεων πρέπει να μεταβείτε στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ πατώντας ΕΔΩ