Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Στο δήμο Ζίτσας με 67,86% το μεγαλύτερο ποσοστό του "ΟΧΙ" σε ολόκληρη την Ήπειρο

Αντίθετα στο δήμο Ζηρού με 48,05% το μεγαλύτερο ποσοστό του "ΝΑΙ"

Στο δήμο Ζίτσας καταγράφηκε σε ολόκληρη την Ήπειρο, το μεγαλύτερο ποσοστό του "ΟΧΙ" με: 67,86%. Ακολούθησε ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων με ποσοστό: 63,26% και ο δήμος Πρέβεζας με ποσοστό: 61,78%. Αντίθετα, στο δήμο Ζηρού, καταγράφηκε σε ολόκληρη την Ήπειρο, το μεγαλύτερο ποσοστό του "ΝΑΙ" με: 48,05%. Ακολούθησε ο ...
δήμος Ζαγορίου με ποσοστό: 47,87% και ο δήμος Δωδώνης με ποσοστό: 45,80%.