Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Στο 63,26% έφτασε το "ΟΧΙ" στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά δημοτικό διαμερισμα

Με την ενσωμάτωση στο 100% (31 από 31 Εκλογικά Τμήματα) στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων, το "ΟΧΙ" έφτασε στο 63,26% (2.934 ψήφοι) έναντι 36,74% (1.704 ψήφοι) που συγκέντρωσε το "ΝΑΙ". Η Αποχή έφτασε το 51,77%, με τα Άκυρα ψηφοδέλτια να είναι: 296 και τα Λευκά: 37.Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά δημοτικό διαμερισμα στον πίνακα που ακολουθεί:


Δ.Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
OXI
%
NAI
%
ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
62
68,13
29
31,87
21
91
ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ (Κέντρο)
47
66,20
24
33,80
4
71
ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ (Πλάκα)
37
72,55
14
27,45
8
51
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ (Χριστοί)
104
83,87
20
16,13
17
124
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ (Α-Θ)
166
64,09
93
35,91
18
259
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ (Κ-Σ)
158
66,95
78
33,05
16
236
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ (Σ-Ω)
170
65,38
90
34,62
260
ΣΥΝΟΛΑ
744
68,13
348
31,87
84
1.092
Δ.Ε. ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
OXI
%
NAI
%
ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ
68
62,39
41
37,61
1
109
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ       (Α-Μ)
139
68,47
64
31,53
13
203
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ      (Μ-Ω)
150
62,76
89
37,24
3
239
ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ
103
56,91
78
43,09
30
181
ΚΟΡΙΤΙΑΝΗΣ
40
60,61
26
39,39
1
66
ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ
87
58,00
63
42,00
8
150
ΠΗΓΑΔΙΩΝ
54
55,10
44
44,90
16
98
ΠΛΑΙΣΙΩΝ
71
58,20
51
41,80
10
122
ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΗΣ
215
73,63
77
26,37
13
292
ΦΟΡΤΟΣΙΟΥ
64
49,61
65
50,39
7
129
ΣΥΝΟΛΑ
991
62,37
598
37,63
102
1.589
Δ.Ε. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
OXI
%
NAI
%
ΛΕΥΚΑ / ΑΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ
113
48,50
120
51,50
11
233
ΚΕΔΡΟΥ
26
63,41
15
36,59
6
41
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ
154
58,11
111
41,89
11
265
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
54
58,06
39
41,94
0
93
ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
55
61,11
35
38,89
13
90
ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ
46
71,88
18
28,13
6
64
ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ
67
79,76
17
20,24
2
84
ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ  (Α-Λ)
237
67,71
113
32,29
13
350
ΣΥΝΟΛΑ
752
61,64
...