Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Πέντε (5) θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Πέντε (5) θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, προκηρύσσει για ερευνητές, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Αναλυτικά:
Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ). Η συγκεκριμένη θέση έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2015. Για να...
διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ
Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (Πτυχίο ΑΕΙ). Η συγκεκριμένη θέση έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2015. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ
Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β΄Φάση (Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Η συγκεκριμένη θέση έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2015. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ
Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β΄Φάση (Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Η συγκεκριμένη θέση έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2015. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ
Μία (1) θέση στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης κληρονομούμενων νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δυτική Ελλάδα (Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή συναφούς αντικειμένου, Υποψήφιος Διδάκτορας Νευρολογίας με αντικείμενο νευρογενετικά νοσήματα). Η συγκεκριμένη θέση έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2015. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ