Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Μέχρι το προσεχές Σάββατο 11 Ιουλίου, οι ακυρώσεις για τις μεταβολές δικαιωμάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κλείνει οριστικά το προσεχές Σάββατο 11 Ιουλίου, το σύστημα για τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ, για την ακύρωση των οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβολών, που έχουν ήδη αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζουμε, ότι ήδη "τρέχει" η σχετική ποινή 1% ανά ημέρα για τους εκπρόθεσμους, μετά την 15η Ιουνίου. Μετά τις 11Ιουλίου, όταν και θα έχουν παρέλθει 25 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας, η αίτηση είναι εκπρόθεσμη και οι ενισχύσεις θα χαθούν. Βάσει της σχετικής ΥΑ, με τίτλο «Τροποποίηση της με αριθμ. 1111/46876/29−04−2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 783/2015) περί διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015», οι αγρότες μπορούν ακόμα να ζητήσουν ακύρωση της αίτησης μεταβολών τους, αρκεί αυτή να γίνει μέχρι τις 10 Ιουλίου, καθώς οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης μετά την...
ημερομηνία αυτή δεν γίνεται δεκτή. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται στην απόφαση «αίτημα ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβολών, που έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται δεκτό, εφόσον αποσταλεί ως την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι την 10η Ιουλίου 2015, στα κατά τόπους αρμόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα οποία έχει σταλεί η αρχική αίτηση μεταβολών. Η ημερομηνία αποστολής ελέγχεται όπως στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου».