Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Eγκρίθηκαν 17 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δήμο Αρταίων

Eγκρίθηκαν, από το Υπουργείο Εσωτερικών, εκατόν ογδόντα πέντε (185) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εκατό (100) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των Δήμων και των ΝΠΔΔ. Σε ότι αφορά την Ήπειρο, οι 17 θέσεις που έχουν εγκριθεί αφορούν μόνο το δήμο Αρταίων και συγκεκριμένα το ΝΠΔΔ, Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού του δήμου Αρταίων. Πιο συγκεκριμένα, οι 11 θέσεις αφορούν το δημοτικό Ωδείο και οι έξι (6) θέσεις την Πινακοθήκη. Όσοι επιλεγούν να εργαστούν, θα παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για χρονικό διάστημα έως...
οκτώ (8), εννέα (9) ή έως έντεκα (11) μήνες.