Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

ΠΡΕΒΕΖΑ - Προκήρυξη για την πρόσληψη Γενικού Γραμματέα στο δήμο

Ο δήμος Πρέβεζας καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Γενικού Γραμματέα να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, προκειμένου να προβεί -κατόπιν επιλογής- στη συγκεκριμένη πρόσληψη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: 1) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), 2) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και 3) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης και ειδικά σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα...
απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Πρέβεζας. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ