Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Βελτιωμένα οικονομικά στοιχεία παρουσίασε η ΑΝΕΚ

Βελτιωμένα οικονομικά στοιχεία παρουσίασε η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ (ΑΝΕΚ) βάσει των αποτελεσμάτων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 , που ανακοίνωσε χθες.Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α' τρίμηνο του 2015 ανήλθε σε ευρώ 27,2 εκατ. έναντι ευρώ 29,2 εκατ. με 6% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 23,7 εκατ. έναντι ευρώ 26,6 εκατ. το α' τρίμηνο του 2014.Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου για το α' τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,1 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2014, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,5 εκατ. ευρώ.Στην Ηπειρο, αντιπρόσωπος και ναυτικός πράκτορας της ΑΝΕΚ είναι το ταξιδιωτικό γραφείο Μπακόλιας & Σία ΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο EUROLINE Shipping & Cargo LTD, που λειτουργεί από το 1999 στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.Το 2006 ο Σταύρος Μπακολιάς έγινε...
εμπορικός αντιπρόσωπος - ναυτικός πράκτορας της ANEK LINES στην Ηγουμενίτσα, ενώ το 2013 απέκτησε την κεντρική πρακτόρευση της ANEK LINES και στην Πάτρα. Εξυπηρετεί δρομολόγια εξωτερικού από Πάτρα & Ηγουμενίτσα για Ανκόνα & Βενετία.