Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Σήμερα στήνονται κάλπες στα Γυμνάσια και τα Λύκεια για την επιλογή των νέων διευθυντών

Σήμερα στήνονται κάλπες στα Γυμνάσια και τα Λύκεια όλης της χώρας, όπου οι καθηγητές θα ψηφίσουν για την επιλογή των νέων διευθυντών στα σχολεία τους. Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, Τάσου Κουράκη, η διαδικασία της ψηφοφορίας για την επιλογή διευθυντή σχολικής μονάδας είναι μέρος της ειδικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων που συγκαλείται με αυτόν τον σκοπό. Η παρουσία των εκπαιδευτικών στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπεται για κάθε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων. Η προϋπόθεση του 65% πληρείται όταν στην αρχή της συνεδρίασης είναι παρόντες τουλάχιστον το 65% των εκλογέων. Η συνολική διαδικασία (συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων που καταλήγει σε...
μυστική ψηφοφορία ανάδειξης διευθυντή σχολικής μονάδας) θα ξεκινήσει το νωρίτερο στις 9:30 και θα ολοκληρωθεί στις 14.00. Κάθε σύλλογος διδασκόντων μπορεί ν’ αποφασίσει ποιες ώρες εντός του παραπάνω χρονικού πλαισίου θα διεξαχθεί η διαδικασία, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να μην αποκλειστεί κανένα μέλος του συλλόγου διδασκόντων που συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε διαδικασία εξετάσεων.