Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Υιοθεσία αδέσποτων ζώων μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Αρταίων

Aναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων, www.arta.gr, με την ένδειξη «Καταφύγιο αδέσποτων», οι πρώτες φωτογραφίες των αδέσποτων ζώων που φιλοξενούνται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων για τους πολίτες που ενδιαφέρονται να τα υιοθετήσουν.Ταυτόχρονα αναρτάται και η φόρμα του συμβολαίου υιοθεσίας του ζώου, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθεί και να αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (τηλ. 2681362289, 2681362286).Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα και να υιοθετήσουν τα αδέσποτα από το καταφύγιο, τα οποία είναι στειρωμένα, εμβολιασμένα με αντιλυσσικά εμβόλια και...
ηλεκτρονικά ταυτοποιημένα.Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουμε όλοι στην προσπάθεια του Δήμου μας για τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων στην περιοχή μας και τη βελτίωση της λειτουργίας του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.