Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Επίδειξη μαγειρικής μεσογειακής διατροφής στο κέντρο της πόλης

H Περιφέρεια Hpe;iroy,διοργανώνει από το πρωἴ,μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση (Road Show), στον πεζόδρομο Μιχαήλ Αγγέλου και Μελανίδη στην πόλη των Ιωαννίνων.Στόχος του Road Show είναι η ενημέρωση των κατοίκων, των μαθητών, των επισκεπτών και των επιχειρηματιών της περιοχής σχετικά με το έργο «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής – MedLS».Κατά τη διάρκεια του Road show,οι πολίτες παρακολουθούν επίδειξη  μαγειρικής μεσογειακής διατροφής και διανέμεται επίσης  υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου και τέλος θα αναπτυχθούν τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής.Το Road Show διοργανώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης του...
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 και του έργου με τίτλο «Mediterranean Life Style - Μεσογειακός Τρόπος Ζωής)» (ακρωνύμιο: MedLS).