Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Ημερίδα με θέμα: «Ημέρα Καριέρας»,από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Προωθώντας την Απασχόληση», πραγματοποιεί Ημερίδα με θέμα: «Ημέρα Καριέρας», στο πλαίσιο της Πράξης: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Δράση 4: «Δικτύωση μεταξύ των Εταίρων και με την Τοπική Κοινωνία». Στόχος της Ημέρας Καριέρας είναι να φέρει σε επαφή Ωφελούμενους της Πράξης με όποια Επιχείρηση-Μέλος του Επιμελητηρίου μας το επιθυμεί. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015, στο Ξενοδοχείο Grand Serai, με το εξής πρόγραμμα:

11:00-11:30: Προσέλευση-Εγγραφές
11:30-13:30 Εργασιακές Συναντήσεις Επιχειρήσεων - Ωφελουμένων
Περίοδος Α΄
13:30-13:40: Χαιρετισμοί:
α. Προέδρου Επιμελητηρίου Ιωαννίνων,
Ιωάννη Β. Μήτση
β. Προέδρου Α.Σ. «Προωθώντας την Απασχόληση»,
Γεράσιμου Παπαηλία
13:40-14:00 Εισήγηση: «Προωθώντας την Απασχόληση» - Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων Και Αγροτών Στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.
14:00-14:30: Διάλειμμα (μπουφέ)
14:30-16:00 Εργασιακές Συναντήσεις Επιχειρήσεων - Ωφελουμένων
Περίοδος Β΄
Σημειώνουμε ότι την προηγούμενη ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στη Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην «Ημέρα Καριέρας», ώστε να ενημερωθούν σχετικά με το Πρόγραμμα.
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Αξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).