Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Την αύξηση των Γαλάζιων Σημαιών στις παραλίες της περιοχής του επιδιώκει ο Δήμος

Την αύξηση των Γαλάζιων Σημαιών στις παραλίες της περιοχής του επιδιώκει ο Δήμος Ηγουμενίτσας.Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με τις οδηγίες για την Οργάνωση των Ακτών σχετικά με την απόκτηση της Γαλάζιας Σημαίας, οι διαχειριστές των ακτών που είναι οι Δήμοι οφείλουν να υποβάλλουν εγκαίρως (μέχρι τέλη Οκτωβρίου) το φάκελο υποψηφιότητας κάθε ακτής στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.Η νέα Δημοτική Αρχή ύστερα από συντονισμένες ενέργειες, κατέθεσε για το 2015 φάκελο υποψηφιότητας για τις παραλίες του Δρεπάνου και της Μέγα Άμμου, καθώς ήταν οι μοναδικές παραλίες που πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία και μπορούσαν να ...
βραβευθούν. Ταυτόχρονα ξεκίνησε, όπως αναφέρει, τις διαδικασίες προετοιμασίας των φακέλων υποψηφιότητας και για άλλες παραλίες του Δήμου.Οι φάκελοι θα κατατεθούν μετά το τέλος του καλοκαιριού στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και η βράβευση των παραλιών αναμένεται να γίνει τον Μάιο του 2016. Στόχος μας το 2016 να πιστοποιηθούν περισσότερες παραλίες με γαλάζιες σημαίες και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε ήδη, τονίζεται.