Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

ΠΡΕΒΕΖΑ: Δημοπρατείται το έργο «Διαμόρφωσης Χειμάρρων Καρυδά-Παντοκράτορα»

Στις 21 Ιουλίου δημοπρατείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου το έργο «Διαμόρφωσης Χειμάρρων Καρυδά-Παντοκράτορα», με προϋπολογισμό 936.000 χιλ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Πρέβεζας. Τα έργα θα γίνουν κατά μήκος της διπλής κοίτης του Καρυδά, συνολικού μήκους 7 χιλιομέτρων περίπου, στο τμήμα από τον Υδατόπυργο μέχρι και τη ΒΙΠΕ και θα περιλαμβάνουν πλήθος παρεμβάσεων, όπως καθαρισμούς της κοίτης, διαμόρφωση διατομής τραπεζοειδούς μορφής, έργα προστασίας της κοίτης με κατασκευή συρματοκιβωτίων, τεχνικά έργα στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης, κατασκευή τεχνικού εξόδου στη θάλασσα, αντικατάσταση υπαρχόντων σωληνωτών οχετών με ορθογωνικούς, κ.α. , ενώ υπάρχει το...
όραμα σε βάθος χρόνου να γίνει πεζοδρόμηση, ηλεκτροφωτισμός αλλά και ποδηλατόδρομος κατά μήκος του Καρυδά. Αναφορικά με τις καταπατήσεις που υπάρχουν κατά μήκος του Καρυδά ο κ. Ιωάννου είχε επισημάνει πως υπάρχει ήδη οριοθέτηση που έχει γίνει με βάση την κοίτη του ρέματος που έχει γίνει και ΦΕΚ και με βάση αυτό θα κινηθεί η διευθέτηση του ρέματος Καρυδά. Όπως αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση αφού το συγκεκριμένο έργο θα επιλύσει ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα «θωρακίζοντας» παράλληλα κατοικίες, επιχειρήσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες υπερχείλιζαν σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Τα έργα καθαρισμού που πραγματοποιούνται στην κοίτη του επικίνδυνου χειμάρρου έδιναν προσωρινές μόνο διεξόδους στις δύσκολες καταστάσεις που δημιουργούνταν, ενώ μέσω του συγκεκριμένου μεγάλου έργου θα επιτευχθεί μια μόνιμη λύση στο χρόνιο αυτό αίτημα της τοπικής κοινωνίας.