Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

ΠΡΕΒΕΖΑ:Δημοπρατείται στις 7 Ιουλίου το έργο βελτίωσης , ασφαλτόστρωσης δρόμου Κάτω Ρευματιάς- Μύλος Σκούρα

Δημοπρατείται στις 7 Ιουλίου το έργο βελτίωσης , ασφαλτόστρωσης δρόμου Κάτω Ρευματιάς- Μύλος Σκούρα.Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 566 χιλ. ευρώ. Ο συγκεκριμένος δρόμος, μήκους 2 χιλιομέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας καθώς και στην ανάδειξη του πανέμορφου φυσικού τοπίου της ορεινής ενδοχώρας του Δήμου Πρέβεζας. Σύμφωνα με την μελέτη που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας ο δρόμος θα ξεκινήσει, από την κάτω Ρεματιά και θα καταλήξει στην Γέφυρα των Σερζιανών, διευκολύνοντας έτσι την προσπελασιμότητα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής, αναδεικνύοντας παράλληλα το πανέμορφο φυσικό τοπίο που περιλαμβάνει τις...
πύλες του Αδη, τις πηγές της Γκούρας καθώς και τους νερόμυλους και το μαντάνι. Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαΐλης η υλοποίηση του έργου αυτού θα δώσει προοπτική ανάπτυξης σε μια περιοχή η οποία έχει πολλές δυνατότητες εναλλακτικών μορφών τουρισμού όμως παραμένει στο «περιθώριο» λόγω της έλλειψης οδικών προσβάσεων.