Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

60 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Εξήντα (60) θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λογιστική-Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη»,προκήρυξε το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου. Με τις κατευθύνσεις Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι κατά προτίμηση Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημιακού, Τεχνολογικού Τομέα και...
Ανώτατων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποβολή υποψηφιοτήτων από 15 Ιουνίου 2015 έως 24 Ιουλίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Γραμματεία Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)- Ψαθάκι, 48100, Πρέβεζα-Τηλ.:2682050550, 50635- Email: accfinmaster@teiep.gr. Πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα (http://accfin.teiep.gr/master) και στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.2682050635,50550)