Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Πέντε (5) θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΤΕΙ Ηπείρου

Πέντε (5) θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου προκηρύσσει για ερευνητές το ΤΕΙ Ηπείρου. Αναλυτικά οι θέσεις έχουν ως εξής:Μία (1) θέση για την υλοποίηση του έργου «Π.Μ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» (Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) κατά προτίμηση σχετικό με τις Κοινωνικές Επιστήμες, Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών κατά προτίμηση σχετικό με τις Κοινωνικές Επιστήμες). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος είναι η 1η Ιουλίου 2015. Για να...
διαβάσετε τη σχετική προκήρυξη της θέσης, κάντε κλικ ΕΔΩ
Μία (1) θέση για την υλοποίηση του έργου «Π.Μ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (Πτυχίο ΑΕΙ-Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος είναι η 30η Ιουνίου 2015. Για να διαβάσετε τη σχετική προκήρυξη της θέσης, κάντε κλικ ΕΔΩ
Μία (1) θέση για την υλοποίηση της πράξης «URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου» (Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος είναι η 26η Ιουνίου 2015. Για να διαβάσετε τη σχετική προκήρυξη της θέσης, κάντε κλικ ΕΔΩ
Δύο (2) θέσεις για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτη της εισβολής του πολυφάγου εντόμου Metcalfa pruinosa (Say) Hemiptera-Homoptera: Faltinae-Fulgoroidea στην Ήπειρο και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και η αντιμετώπιση του με τη μέθοδο της κλασικής Βιολογικής Καταπολέμησης» (Πτυχίο ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος είναι η 25η Ιουνίου 2015. Για να διαβάσετε τη σχετική προκήρυξη της θέσης, κάντε κλικ ΕΔΩ